sdh holohlavy
Historie SDH Holohlavy

autor: Marie Richterová

zpracováno pro oslavy 120 let trvání sboru v roce 2003

Vážení přítomní, chtěla bych vás trochu informovat o vzniku našeho sboru. Začnu nejprve tím, co všichni asi víte, náš sbor byl znovu založen roku 1936. A právě pro tu předponu znovu, jsem začala pátrat po tom co bylo před rokem 36. Od smiřického sboru jsem si půjčila kroniky a pamětní knihu. V nich jsem objevila zápisy týkající se našeho sboru. Mimo drobných zmínek tam stálo cituji: ,,Ze zápisu dne 6.8.1893 O slavnosti 10ti let trvání sboru Holohlavského zastoupen byl sbor 2 členy. Z toho vyplývá, že náš sbor vznikl okolo roku 1883. Když už máme záchytný bod, můžeme se pustit do pátrání. Asi nenajdeme pamětníka v naší obci, který by si pamatoval dobu tak dávno minulou. Možná si řeknete, že se stačí podívat do kroniky a tam najdeme co hledáme. Bohužel, kronika našeho sboru nebyla nalezena. Avšak ve Školní kronice kterou jsem pročítala, je zapsáno: 1. února 1883 - Poprvé též se průvodu zúčastnil nový zdejší hasičský sbor. Pátrala jsem v archivech v Náchodě, Trutnově, v Hradci Králové všude s negativním výsledkem. Bylo nám ale doporučeno, abychom se obrátili na Státní archiv. S tím nám pomohl starosta obce pan Hlava, který pod hlavičkou obecního úřadu zaslal dotaz o založení našeho sboru Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku. Odtud přišla negativní odpověď. Další dopis putoval na adresu Státního ústředního archivu v Praze. Zde už jsme zaznamenali úspěch. Ze šetření ve fondu české místodržitelství, manipulační období 1856 - 1883 v signatuře spolky, byly nalezeny stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Holohlavech z roku 1883 a žádost starosty Holohlav okresnímu hejtmanství o schválení založení zmíněného spolku. Kopie obou dokumentů nám byly zaslány. Dále jsme se obrátili na Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. Také tady jsme měli štěstí. Z dopisu cituji: SDH Holohlavy byl založen r. 1883 a stal se součástí Severovýchodní župní jednoty č. 19. Bohužel jeho činnost neměla dlouhého trvání. Z materiálů pouze vyplývá, že ve statistice k r. 1901 je již veden jako zaniklý. V letech 1905 - 1917 je zaznamenáván již jako zaniklý, po kterém zůstal jen odbor Pohřební pokladny. Činnost SDH Holohlavy byla obnovena v r. 1936, kdy byl sbor součástí Župy Severovýchodních Čech č. 14 a měl 20 mužů. K 12.6.1939 byla sboru povolena další činnost a byl zařazen do Okresní hasičské jednoty královédvorské č. 14 do 2. obvodu Jaroměř. V té době měl 25 mužů, 4 samaritány, 1 ruční a motorovou stříkačku a 4 členy Pohřební pokladny. Tato čísla se nezměnila ani k r. 1941, konec dopisu. Tady musím poznamenat, že tyto údaje se neshodují s údaji jež máme k dispozici z originálních dokladů, které se nám dochovaly. Z toho všeho tedy vyplývá že náš první sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1883 velitelem byl p. Antoš, k dispozici byla ruční stříkačka z roku 1870, pily, sekery, žebříky a hadice. Je pravda že sbor fungoval jenom asi do roku 1901, ale v roce 1932 už tady opět funguje prozatímní hasičský sbor, to trvá až do 25.3. 1936 kdy opět cituji:,,Zemský úřad v Praze nezapovídá utvořiti spolek s názvem Sbor dobrovolných hasičů v Holohlavech" což znamená, že toto je datum znovuzaložení sboru. Tento sbor čítá 43 mužů, 25 žen, 21 dorostu. Velitelem je p. Zilvar, podvelitel p. Peřina. Na počest nového sboru je uspořádána 16.8. slavnost s programem: valná hromada, klání sboru, řazení průvodu, průvod obcí, stříkání, proslovy, veřejné vystoupení sboru, slavnostní veselice. V roce 1937 pořádá sbor 1. Ples, okrskové cvičení (také s bohatým programem). V následujícím roce sbor zakoupil motorovou stříkačku z příspěvků od různých firem. Cena je 21 800.- Kč. Bohatá činnost sboru v dalších letech je velmi dobře popsána v Kronice obce Holohlav. Z ní vybírám jen několik bodů. Mimo jiné se tam píše: ,,v roce 1936 obnoven byl hasičský sbor, založený roku 1882, který po svém vynikajícím působení dočasně se rozešel. Rok 1938 - ples, has. sborem postavena byla na školním hřišti požární nádrž, soutěž, zásah u požáru kůlny státního velkostatku. r.1939 přestavba obecní kůlny na hasičskou zbrojnici, r.1943 - zemřel 1. Velitel sboru pan Antoš. Na jeho pohřeb se sjelo 30 sborů. Rok 1948 - požár kůlen st. Statků. Požáry jsou zde jen ty s největší škodou, těch menších bylo podstatně víc. S rokem 1951 končí sbor hasičský a nastupuje sbor požární. Předsedou je p. Dašek, jednatel p. Černý. Tento rok se koná ples, zájezd na Macochu, pouťová zábava. V dalším roce žádá sbor více stejnokrojů a auto vše je zamítnuto - nevykazuje činnost. Ale hned příští rok se žádost vyřizuje kladně a je zakoupeno auto od statků ze Smiřic, r.1954 - pořádá se maškarní ples, brigády, úklid obce, zábava, účast na okrskové soutěži. V r. 1957 se účast členů na schůzích i brigádách snižuje. přestává se jezdit na soutěže, vyřazuje se požární auto. V tomto roce dostal sbor od MNV druhou kůlnu u pož. Zbrojnice. Rok na to už MNV ostře kritizuje nízkou činnost sboru a nezájem na veřejných aktivitách. Rok 1959 - nový velitel p. Jirousek, nábor nových členů, nové požární družstvo a možnost získat starší vůz. A tímto rokem zatím končím. Někomu se to může zdát hodně, někomu málo. Pro mě je ovšem podstatné, že jsem vám mohla sdělit, že příští rok bude našemu sboru 120 let.


Odkazy


facebook

obec

SDH Černožice

SDH Habřina

SDH Předměřice

SDH Dubenec

SDH Hořiněves

SDH Heřmanice

SDH Plácky

SDH RožnovTOPlist